Privacy Policy & Algemene voorwaarden

Privacy Statement Coöperatie STEK u.a.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wordt 25 mei 2018 actief en heeft invloed op alle bedrijven en instellingen welke persoonlijke gegevens van medewerkers, leden of klanten bezitten en beheren. We hebben deze Privacy Statement opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. STEK vertrouwt erop u hiermee juist en volledig te hebben geïnformeerd.

Persoonsgegevens verwerken

Coöperatie Stek kan persoonsgegevens voor u verwerken , doordat u gebruikt maakt van de diensten van Stek en/of omdat u deze zelf verstrekt hebt bij:

          het aanmelden voor de nieuwsbrief

          het doen van bestellingen in de winkel

          het aanmelden voor een activiteit

          het geven van een opdracht (tuinontwerp, beplantingsplan, buurtvergroening etc.)

 

STEK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* voor -en achternaam

* bedrijfsnaam

* adresgegevens

* postadresgegevens

* telefoonnummer

* e-mail

* ip-adres

Waarom heeft STEK gegevens nodig?

STEK gebruikt uw gegevens voor eigen (administratieve) doeleinden en kan u via (digitale) berichtgeving informeren over nieuws en eigen activiteiten.

STEK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze zijn verzameld en/of worden gebruikt.

Inzicht in webbezoek

Op de website https://www.stekrotterdam.nl worden automatisch algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website van https://www.stekrotterdam.nl. STEK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

STEK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om over de website van de STEK te kunnen rapporteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken. De STEK heeft hier geen invloed op. STEK heeft Google geen toestemming gegeven om de via STEK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze website heeft geen mogelijkheid tot een Opt-in (een actieve registratie van uw toestemming om deze gegevens te beheren). Hierdoor zijn wij genoodzaakt een automatische Opt-In te hanteren: We gaan er vanuit dat u instemt met deze Privacy Statement.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. STEK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

 

Klacht indienen

Indien u er met STEK niet uitkomt kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens

Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u daarvoor de benodigde informatie.

 

Beveiligen

STEK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van STEK  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door STEK verzamelde gegevens, neem dan contact met STEK via [email protected].

 

Contactinformatie STEK

STEK de stadstuinwinkel

NIeuwe Binnenweg 195b

3021GA Rotterdam

e-mailadres: [email protected]