INFO

Habitattuin: educatieve buurttuin

De Habitattuin is een tijdelijke openbare tuin in het centrum van Rotterdam. In de tuin kunnen buurtbewoners leren over natuur in de stad en de relaties tussen planten en dieren. Het voorheen stenige plein maakt nu een groene verbinding met de omliggende tuinen en is veranderd in een plek voor ontspanning, educatie en natuurbeleving. 

Verschillende groepen mensen maken gebruik van de tuin. De Habitat-tuin is een belevingstuin voor jong en oud. Een plek die tijdelijk is, maar toch iets blijvends kan betekenen.

Ontwerp: Marieke en Marlou